Training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling


Trainingsprogramma Tijden
4 maart 2019 9:30 - 16:30
18 maart 2019 9:30 - 16:30
1 april 2019 9:30 - 12:30

Training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling 

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komt helaas regelmatig voor. Ruim 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld in de thuissituatie. Niet alleen familieleden of naaste vrienden, ook (zorg)professionals kunnen over de schreef gaan. Ouderenmishandeling kan voortkomen uit opzet of langdurig partnergeweld, maar kan ook ontstaan uit overbelasting.

Meldcode ook voor ouderenmishandeling


Tijdige signalering en adequate aanpak van fysiek geweld, intimidatie, verwaarlozing of financieel misbruik kan veel ellende voorkomen. Daarom is in 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht gesteld, waaronder ook ouderenmishandeling valt.

Aandachtsfunctionaris: coördinator en vraagbaak


Als aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling bent u binnen uw organisatie de spin in het web als het gaat om opvolgen van de meldcode huiselijk geweld. U bent aanspreekpunt voor collega’s, coördineert het signaleringsproces, regelt doorverwijzing naar externe instanties en zorgt voor up to date beleid in de eigen organisatie.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling


U wilt uw taak als aandachtsfunctionaris zorgvuldig uitvoeren. Dat vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Apanto biedt deze complete training aan, zowel incompany in heel Nederland als op open inschrijving in Haarlem. 

Training bedoeld voor zorgcoördinatoren en maatschappelijk werkers in:

 • wijkteams
 • zorginstellingen
 • welzijnswerk
 • ziekenhuizen
 • woningcorporaties
 • politie en justitie
Van de deelnemers wordt een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Na afronding van de training heeft/kunt u:

 • een schat aan kennis en vaardigheden
 • uw taak als aandachtsfunctionaris vormgeven
 • begrip van oorzaken van ouderenmishandeling
 • inzicht in aanleidingen tot ontspoorde mantelzorg
 • rode vlaggen en verborgen signalen herkennen
 • adequaat en zorgvuldig handelen
 • collega’s ondersteunen en coachen

Inhoud Training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling:

 1. kennis van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
 2. werkwijze rond de meldcode huiselijk geweld
 3. verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 4. het signaleringsproces
 5. afwegen van acute veiligheid en risicofactoren
 6. werkwijze van Veilig Thuis
 7. samenwerking met regionale ketenpartners
 8. ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 9. privacy en documentatie
 10. communicatie met oudere/partner/verzorgers/kinderen
  (oefenen met een trainingsacteur)
 11. schrijven of herschrijven van een eigen protocol meldcode
 12. hoe houdt u het onderwerp actueel in de organisatie?

Tijdsindeling


De training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg duurt 5 dagdelen, verdeeld over 2,5 dagen. Voor de voorbereiding van de tweede en derde trainingsdag heeft u per keer ongeveer 3 uur nodig. 

Extra module Veiligheidsplanning


Een aanvullende module Veiligheidsplanning traint u in het maken van een veiligheidsplan. Deze module wordt gegeven door Johanna Hommenga van HannaH Training en Coaching. Zij werkt voor Veilig Thuis Drenthe en is opgeleid door Andrew Turnell als professional binnen Signs of Safety. 

Incompany en open trainingen


Een incompany training wordt geheel toegespitst op de wensen van uw organisatie. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven.De eerstvolgende open trainingscyclus in Haarlem vindt plaats op de maandagen 4 maart, 18 maart en 1 april 2019.

Tijd: 9.30 – 16.30 uur (dag 1 en 2) / 9.30 – 12.30 uur (dag 3)

Prijs: € 575 per persoon, inclusief hardcopy reader, koffie/thee en uitgebreide lunch op dag een en twee 

Certificering en scholingspunten


Na het volgen van alle dagdelen ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt uploaden bij de eigen beroepsorganisatie voor scholingspunten in de vrije ruimte.
De training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling is ontwikkeld in samenwerking met andere onafhankelijke landelijke trainers en geeft meer dan voldoende handvatten om als aandachtsfunctionaris aan te sluiten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (LVAK).  
 
Apanto is gespecialiseerd in het geven van training, bijscholing, intervisie en coaching aan professionals en managers in de zorg, hulpverlening, kinderopvang en onderwijs. Apanto richt zich daarbij vooral op handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Apanto werkt daarin nauw samen met collega-trainers en is aangesloten bij de trainersgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van MOVISIE
.